is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

De Holland* r.

Leopold ne.

In plaats van uwe brieven over de Aandoeningen, waar van men u gisteren niet kon aftrekken , lees ik liever de brieven van Gellertofvan Badet, of anders aangenaame gefchiedenisfe» fjriefswyze voorgefteld; en evenwel ben ik nie' in ltaat om 'er zo vcci kwartieruuren in doorte Mengen, als gy geheele uuren.

Sara..

Be zeg u nog eens zo is niets verfchillender ils de finaak , die meestendeels uit de opvoeding

haar oorfprong neemt. Men heeft my in

myne jeugd een finaak voor dergelyke boeken ingeboezemd , en thans vind ik 'er myn hoogst genoegen in; aangezien zy my leeren denken. Leopobdine.

Denken? neen, dat is myn zaak niet.

Of noemt gy 't ook denken, als wy aan ons Toilet, of aan onze hoofdverfiersels, of aan iets van die natuur werkzaam zyn, waar aan men redenheeft im te denken.

Sara.

Ja, ook al.

Leopoldina. Wel nu, ik denk aan niets meer; maar om uuicn lang, zo als gy doet, met een boek in de Laad in den thuin te wandelen, en het aangenaa-