Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 De Hollander.

A n t j e.

Die by u liaan....

L e r n a c h.

Kn flaan zy niet wel? Geef ik 'er 8

geen zes perfent voor ?

A n t j e.

Dat wel: maar ik wildeze gaarne wederom hebben,

Lernach. Waarom? —— waarom nu?

A n ï j e. Wyl 'er my tien Perfent voor geboden is.

Lernach. Wie heeft u dat geboden? —— wie kan u dat bieden ?

A n t J e.

Dat derf ik niet zeggen.

Lernach. Wie heeft dat gedaan? Wat bedriegen?

heeft dat gedaan?

A n t j e.

Bedrieger.'

Lernach. Dat is hy: zeg hem dat.

A i t j i.

Uw zoon....

Lernach. Myn zoon! A n t-

Sluiten