is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. 11

reeds veroordeeld, eer men gegreepen word, daar de ondeugd Rechter en partij te gelijk is. — ö Dit heb ik op het bitterst ondervonden.

De heer. tavernier. Is 't mij geoorlofd , iets van u en uw lot te weeten ?

De graaf de lorges.

Ik ben de Graaf de Lorges; <— van een aanzienlijk gedacht en vermoogen, had ik mij van mijne eerfte jeugd af toegelegd, om mij bekwaam te maaken, om ten eenigen tijde mijn Vaderland van dienst te zijn.

De heer tavernier, (driftig,')

Om eene post in het Rijk te bekleden!—. ö dan hadt gij u moeten toeleggen, om uwe geboorte en verdienden te verzaaken , — om voor fchelmen, die de deugd vervloeken, in het ftof te kruipen, — om eene eerlooze vrouw, die den Monarch door de listigfte bedriegerijen den fcepter uit de handen wrong, te vleijeu» en met geboogen knieën te believen.

De