is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL.

*3

in gevaar brengen: men. moet fpreeken ,

al zou 'er de kop af moeten.

De graaf de lorges. Ik fprak niet alleen; maar mijne pen Helde die alles overheerfchende Pempadour, die befaamde ligtekooij , en haaren kruipenden aanhang, in het waare daglicht; en fchoon ik dat gefchrift niet had ondertekend met mijnen naam, wierd ik nogthands wel draa als deszelfs fchrijver bekend, — en — gevat.

De heer tavernier.

Dat kon niet misfen, en gij zijt verhoord? nien had bewijzen tegen u?

De graaf de lorges.

Jaa ik wierd terftond door eenen bloedraad verhoord, men had geene de minfte bewijzen tegen mij ; doch men had die

ook niet nodig, dewijl ik te veel eerlijkheids en te veel moeds bizat, om het te ontkennen.

De heer tavernier."

Bravo! — eene eerlijke, cordaate ziel kenmerkt zich door het fpreeken en fiaande houden