Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. ai

De graaf de lorges. Vervloekte dwinglandij!

De heer tavernier. Zal dan eene eeuwige donkerheid het ver. ftand der redelijke weezens benevelen! —* 6 mogt de tijd met rasfe fchreden naderen, dat de burger zijne waarde leerde kennen, en de knellende ketens gevoelen, welke hem aan den zegewagen van de woedende Heerschzugt gekluifterd houden.

T r e c o ur.

Sus! Sus! daar komt iemand! ——

in 'sHemels naam zwijg !

VIERDE TONEEL.

De voorigen. de launaij.

De launaij, met eene tmfche houding tegen Trecour.

Wat fteat gij hier nog! — breng hen weg!

Trec oür.

Ik kwam om de Heeren te halen, Mijnlieer !

B a Db

Sluiten