is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 69

ben zich fchatten verzameld , de kerkelijke waardigheden verkogt , zij onderwinden zich aan de aanzienlijkfte monarchen de wet voortefchrijven , en met verontwaardiging derzelver kroonen met voeten te fchoppen. Een ftoutmoedige Paus troont en onttroont de Koningen : uwe voorouders hebben dit lot ondergaan. Befchouw , hoe de uitfpraak van het opperhoofd der Kerke Koning Jan zender grond van den troon ftiet, en hem de kroon weder opzette ; boe zeven Keijzers, uit den fchoot der Kerke en van den troon gejaagd , genoodzaakt zijn geweest , met geweld hunne onderdaanen tot gehoorzaamheid te dwingen , of in Rome op hunne knieën om den vreede te fmeeken. Befchouw , hoe Karei van Anjou, een Prins van het bloed der Franfche Koningen , de hatelijke verwachting van het Vaticaan vervulde; hoe hij ijverde, om aan de onrechtvaardige woede van den Paus het ongelukkig overfchot van het Keijzerlijk bloed opteofferen , en hoe zijne wreede en kruipende ftaatzucht de oorzaak is geweest van de verdelging der Franfchen op den Siciliaanfchen Vesper. Een jongeling, de eenigfte hoop van Napels en Duischland, Conrsdin, zijne handen ten Hemel opheffende , E 3 vraa.