Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 DE HOEFSMIT,

Maar ik zie hem. — Kom dan , ik fterf van ongeduld.

TIENDE T O O N E EL.

LIZETTE, COLYN. COLYN.

•tH uis komende , vernam ik uw boodfchap, en toefi ben ik komen vliegen. Kunt gy aan myne liefde, en aan myn verlangen om u te dienen, één oogenblik twyfelen?

LIZETTE.

Ik heb u veel nieuws te vertellen.

COLYN.

En ik u veel zwaarigheid te ontdekken.

LIZETTE.

Is u het ongeluk, 't welk ons dreigt, bekend ?

COLYN.

't Is dan waar dat men ons wil (cheiden ?

LIZETTE.

Oeh, ja. Zyt gy 'er niet wanhoopig over?

COLYN.

Ik ben 'er zeer van aangedaan.

LIZETTE.

Myn tante Margriet, dat vuilaartig wyf, [peelt ons deezen trek { omdat zyzelf u wil trouwen. Zult gy daarin bewilligen? co-

Sluiten