Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF, PE ECHTGENOOT WAARZEGGER, t5

V/ A A R D E HEER LOGIKUS!

.„S'f ^ ?B,^*r' kindsheid heit op-

gevoed, « leermeester en opzichter zyt geweest eer ft U myn Rentmeester heb gemaakt, zo zyt g inder my.

Zn 7efZ°%n d%ëten' °P "** ik meeste vrtZ. ven ft el en ,k zar er u een aller duidelykflc bhk van setyen ,i vlymy dat gy verheugd zult zyn te ZneeJen dat tknog mieven ben, en binnen een half um by za) zyn; het verfpreide gerucht dat ik voorleden jaar "» yiaandtrengejneuveldwas, heeft, dunkt my.eenigeZa». orde „ my,, huisgezin veroorzaakt, ik ben nieuwsgierig d door my zelven te onderzoeken, en hierin moet gy my bi hulpzaam zyn; indien een oud wan met een langen gn. ken JZt'- e" Zf'nrtCn mantel> " ver*<*** terpree.

l?JJ J ' V d°SeK in deze voor ee,? waal

Jfff ' Ja Ze/jS V0Br een-toveraar door, maar het is uw meester, en uw goede vriend, «

DE BARON.

Ten tweeden,om dat men de tyding van zy iferVen N«t heeft bevestigd, fchoon Mevrouw zyn dood betreurt ; En aan om dat dees brief, dien my 't geluk deede ven ' Zelfs door zyn hand is opgeteld • 1 Want waarlyk waar' hy „iet in 't leeven, Hy had den brief ook niet gefchreeven

B5

Sluiten