is toegevoegd aan uw favorieten.

Het trommelend huisspook; of, De echtgenoot waarzegger: blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o HET TROMMELEND HUÏSSPOOK

LOGIKUS.

'tMoet all' Yol pracht en glans

Dit feest verlieren.

JACOB.

Maar ....

LOGIKUS.

'k Zal u daarna ontdekken, Wat hiervan de oorzaak zy.

JACOB.

Gyzegt ...

LOGIKUS.

Dat gy moet gaan —— Hei hei! hoor hier! — gy moet Suzanna doen verdaan, Dat ze op Mevrouw haar bed , twee kusfens heeft te leggen.

JACOB.

Hoe! is Mevrouw dan ook een dubbeld mensch Mynheer?

LOGIKUS.

Ga heen, 'k zal u daarna de reden daarvan zeggen - ■

Maar'k hoorde ftera van Magdaleen,

Zy zal de keukemeid voorzeker weêr beky ven.

JACOB.

Dan krygt zy ligt' wat weêr, Want die zal haar niet fchuldig blyven i Maar als dat waar is ga ik heen, Want wis kreeg 'k ook een beurt.

TWEEDE TOONEEL.

LOGIKUS.

ÜD)e wys waar op zig heden, De dingen fchikken doen my denüen dat de geest, Deez' avond uit zyn dienst zal treeden : (Hy lacht) Hy is hier waarlyk ook al veel te lang geweest: Hó Juffrouw Magdaleen, 'k beken dat uw fchoone oogsn, Volimskt beminlyk zyn, vol van geducht vermogen, Maar met dat alles zyt ge ook listig, in de daad f