Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L T SP E L. 37

martin.

Hoe! ik? wel, dat's verbruid: Vraag't aan Claudine; ik heb geen enkleu (lok genomen.

gercour.

Wat let my om terftond u op de huid te komen, Vervloekte fchurk!...

m A r ti n.

Mynheer die was altyd zo goed.

Juiïr. armand.

Och! hoemishandeltgy dien armen hals, dien bloed!

germain.

Hetiseengoeije ziel.

Juffr. armand.

Zult gy zyn fout vergeeten? gercour.

Hy is een deugniet, die niets doet dan zuipen , vreeten En flaapen: dit verveelt me: ï.i hou v.aarvoor geen knecht: Hy moet zo daadlyk heen.

c laudine.

Oehi dat is waarlykflecht.

Juffr. armand

Maar waarom toch, Mynheer, zo fterk u boos te maakenf Gyzytnog zwak; gy zoudligtvan uwftelgeraaken; De minfte moeilykheid...

gercour.

Verban die kwelling vry: Ik wil nu boos zyn: zwyg.

Juffr. armand

Mynheer, toch niet op my?

gercour.

Indien dit al zo waar', het waar' niet zonder reden: Nooit geef ik u een'last, die niet word overtreden: 't Is fchier als of gy fpot en lacht met myn bevel,

Juffr. armand,

Mvnhe^r

C 3 GER'

Sluiten