Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 33

doorn.

In het geheel niet genadige heer! zo als het loon is, is ook de ijver, in den dienst,pleeg men te zeggen ,het komt juist op geen uur aan, dat ik aan mijne bezigheeden onttrek. Het behaagde u mij te laaten roepen; en ik ben gekomen om uwe bevelen te verneemen.

girolino.

Ja, mijn lieve Doorn (hij geeft hem een1 floel.) ik was begeerig u t? leeren kennen, de Jager Sci.weis heeft mij te veel goeds van u gezegd, dan dat ik niet zou wenfchen

doorn. Uw genade heeft Hechts te beveelen.

girolino.

Durf ik ook hoopen ?

d o r n. Enkel te beveelen genadige heer!

girolino.

Eerst moet ik weeten, lieve vriend, hoe gij met uw' dienst te vreden aijt?

doorn, (ter zijde.")

Dat vraagt hij mij niet zonder oirzaak; ik moet voorzichtig zijn. (tot Giiolino.) Ontevreden ben ik juist niet, genad'ge heer! doch als men zijne omftand gheeden merkelijk kan verbeteren , dan — ik ben Jinsc met aan den Graaf getrouwd. Een bekwaam en i kundig man kan ovetal voortkomen.

C

Sluiten