Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s DEJALOERSCHEVROUW,

Zy gaat Mieder naar de fecretaire. Wie toch zou denken, dte dit zorgloos open ziet, Dat ooit Dorfan het fpoor der deugd en trouw verliet? Die achtloosheid , nochtans, vergroot myn kwaad vermoeden j

Ily wil hierdoor in my een blind vertrouwen voeden: Het is een nieuwe list, een loos ontwerp te meer. Zy opent de fecretaire.

Zien we, of we, ondanks myn vlyt, zo vruchtloos keer op keer,

In 't eind niets... D;oeve vrouw! gy, beter noodlot waardig,

Met minnenyd vervuld, zo billyk, zo rechtvaardig,

Gy fpoort vergeefs 't geheim van uw' cndankbren na:

Ontrouwe mannen zyn getrouv/e minnaars; ja,

Bedekt met de eigen kunstwaarmeé ze ons oog verblinden,

ïs nergens een bewys van hun verraad te vinden.

Laat ons dit fluiten. Maar indien... Wat leed! wat fmart!

Ach,vruchtloos ftryde ik met den rampfpoedvan myn hart!

'k Wil alles zien. Hoe! ditdoetmecpontdekkinghoopen.

Door 't drukken van myn hand gaat nog een bodem open.

Met nadruk. Zy zoekt verder.

Gevloekte uitvinding !... Maar 'k zie niets.. 'k Zoek nog een poos 5

*k Denk dat ik eindlyk... Ja, hier is een goude doos! I

Daar binnen ligt gewis een groot geheim verfcholen,

En als de fecretaire een' dubblen boom verholen.

23'

Sluiten