Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gé DE JALOERSCHE VROUW,

EUGENIA, zeer ontroerd. Dit moet bekoorlyk zyn: 'k voel dat het hart my flaaf. Waar is dat heil ?

FERVAL.

Zeer verr' van d' ongehuwden ftaat, Maar digt by't huwelyk; een band, met recht geprezen, De bron van-'t waar geluk , wanneer men 't ééns wil w<je-

EUGENIA. Czc«-

Is 't in dien ftaat, dien gy belchryft zo fchoon , zo zoet, Dan een gewoonte dat men altoos twisten moet?... Als hier, by voorbeeld ?

FERVAL, ter zyde. Mier!... Wat antwoord zal ik geeven ?

Ik ben verlegen.

EUGENIA. Hier!

FERVAL.

De vrede is hier verdreven , Sints korten tyd, maar niet voor altoos; zy komt wéér»

TWEEDE TOONEEL.

DORSAN, EUGENIA, FERVAL. DORSAN.

Gy hebt gelyk.

FE RVAL.

Ach! kom, vlieg tot myn hulp, Mynheer!

'k Heli»

Sluiten