Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 B É v E R L r. r,

HENRIËTTE.

Ja, laat dit met uwe goedkeuring gefcbieden tot 20 lang als myne zuster in betere omftandigbeden zal gekomen zyn. Kom haar vertroosten: helaas! in de bitterheid, die haar drukt, zien wy haare fchoonheid verwelken, en haar hart vertcerenponder dat zy ooit, wegens haaren man, eenige klag. ten uit. Hoe, Leufon, zoude ik, terwyl Zy ten prooi der doodelykfte rampen verftrekt, de verrukkingen der liefde wel kunnen {maaken? Neen... Zy is in al te wreede elenden gedompeld, en ik ga haare traanen of afdroogen, of met ds mynen vermengen.

Eindt des eerjlen hedryfs*

TWEE,

Sluiten