is toegevoegd aan uw favorieten.

Beverlei, burgerlyk treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 BÉVERLEI,

gen...in Gods naam, ftaa toch op, gy hebt geen gevoelloos hart; mevrouw zit bitterlyk te fchreijen.

ZESDE TOONEEL.

Mev. béverlei komt met een lantaarn in de hand uit haar huis; béverlei ligt op den grond uitgejirekt, en jarvis geknield nevens hem.

Mev. béverlei. Jarvis komt niet te rug: ik kan onmogelyk een langer wachten doorftaan: eene afgryslyke ontroering vervoert my... óKemel!geleid mynefchreden, beftier myn' beevenden tred!

Zy nadert langzaam Béverlei en Jarvis. béverlei, tegen Jarvis. Gy valt my lastig, goede gryzaart.

j a r v ï s.

Uw vader, waarde heer! betoonde my meer genegenheid. Ja.gyzelf in uwe kindsheid... maar ik zie licht dat ons naderby komt; zyt op uw hoede. .. iemant,

Mev. béveblé*i, naderby gekomen zynde. Ik hoor zyne item , geloof ik: ja, hy is 't... 't is Jarvis... Hoe ontroerd is myne ziel! Ik yze!,.. Treeden wy nader... God! wat zie ik!

J A R'