Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. m

ik baatzuchtig genoeg was, om mijne Lezers een metsbeduidend Boek, in de handen te geeven, dit zou niet ftrooken, met het CaraSer van een eerlijk Schrijver; — dus kan ik ieder verzekeren, dat het Stuk naar gelang der Historie is ingerigt, en daar 't niet te voorzien is, dat het immer op 't Toneel zal gebragt worden, zullen ook eenige onnaauwkcurigheden, met betrekking tot de Kunst, aan den Lezer niet hinderlijk zijn.

Men zal mooglijk zeggen, zoo dra men eenige gebreken ziet, waarom heeft de Schrijver niet eerst geraadpleegt met kundige Autheuren! — het and woord is gereed: mijn Boeken-Kast, is juist zoo ruim niet voorzien om zoo maar van den eenen Autheur tot den anderen mijn toevlucht te neemen; en dan nog zoude ik voor gebreken niet hebben durven injlaan; wijl 'er toch maar weinigen aan het juiste doel der Recentfie, beandwoorden kunnen.

* z Maar

Sluiten