Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.( 19 )

,, flinkfe oogmerken , van het edel plan, door hem zelve gevormd, afhoudt. Gij hebt ons geroepen, om te famen met u de Conftitutie te veiligen ; om de her,, fchepping van 't Rijk te bewerken. De Nationaal? 3> Vergadering verklaart u plechtig , dat uwe wenfchen m zullen vervuld worden , dat uwe beloften niet ijdel ,, zullen zijn, dat de ftrikken, de moeilijkheden, de verfchrikkingen haaren gang niet zullen Ophouden , haar moed niet zullen vertfaagen."

Louise, haar traanen afdroogende.

Ach, mij lieve Moeder! dat is oprechte Vaderlandlievende taal ; — geen wonder , dat Louis bevreest is, om de Wapenen tégen zijne Medeburgers .te gebruiken; ■— mogt dit mijn Francois eens hooren!

Mevrouw La Court.

Lees toch voord , mijn lieve Louise ! de zaak za; door zulke Verdedigers , de Koning wel doen te rug keeren ; — Lodewijk denkt te edel, om geen gehoor aan zulke redenen te verkenen!

Louise, voord leezende.

,, Waar is dan het gevaar der Troupen , zullen onze ,, Vijanden kwanswijs zeggen '\ Wat willen hunne klagten , daar zij ongenaakbaar voor de mismoedigheid ,, zijn % "

Het gevaar, Sire , is dringende , is algemeen, is ,, boven alk berekening van het menfchelijk voorüit»> ligt."

,, Het gevaar is voor 't Volk der Provinciën. Ee;i,, maal ontrust over onze Vrijheid , kennen wij geen ,, teugel die hen weerhouden kan. De afftand alleen Ü 2 ,, ver-

Sluiten