is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P4 De Graaf van WallTron.

genoegen te geeven, dienen wy zyn voorbeeld te volgen. Ons gezelfchap is laat gefcheiden. Te vyf uuren waren we nog hier.

Wastworth. Ik heb ook niet geflaapen ; en evenwel ben ik frisch. Ik zou 't nog wel een' nagt uithouden...

Wille. Ik niet. Ik ben het nagtbraaken niet gewoon. Wastworth.

Foeil fchaain u. Een krygsman moet zig aan al. les gewennen. Ons geitel moet yzerfterk zyn. Daar, drink eens; dan is 't aanftonds beter.

Wille.

Neen, ik heb fterke koffy befteld. Ik heb hoofdpyn.

Wastworth.

Kronenburg zal van daag het hoofd ook wel wat jeuken. Zyn beurs is ledig.

Wille.

Gy fpeelde zeer gelukkig.

Wastworth.

Ik heb honderd-en-vier piftoolen van hem gewonnen. Zes zyn 'er aanftonds van gevloogen.... (Hy drinkt.) Maar 't ging 'er drok, niet waar ? Wille.

Wat al te grof. Gy hebt u waarlyk als gekken gedraagen,

Wast- ■