is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Bedryf. 173

per! (Zy neemt Helfingbör en Wastworth by de band, en vertrekt baastelyk.)

Walltron. »

Beklaagelyke vrouw! Welk een fchrik zal u overvallen ! Gy blyft by my, opregte vriend. Ik zal deeze oogenblikken aan de ftilte toewyen, om my tot den gewigtigen overgang te bereiden. Binnen een half uur verwagt ik u weder in myne armen. QFiif ter omhelst hem.) (Met een lagchendgelaat:) Wees niet neérflagtig vriend, 't Is fchielyk gedaan.

(Zy vertrekken.)

Einde van bet derde Bedryf.

FIER.