is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf. ut

naast. .. gy weet toch waar die dikke Melkboerin zit, daar digt by die Uitdraagfter ?

Mevr. Elhuizen. Ja! maar verder.

Mevr. Grunsberg. Nu goed, de naaitler woont nog drie huizen aan dezen kant, na de fleeg toe, eer men,aan V bakken komt.

Carolina.

Waaragtig, Mevrouw Grunsberg, gy maakt dat ik mislyk wordt.

Mevr. Grunsberg,

Men moet evenwel een zaak in orde vernaaien. Gy dient dan te weteu .....

ZESDE TOONEEL. De votïgen, L i z e t t e. Li zette, tegen A'Ievr. Elhuizen, Ach Mevrouw!

Mevr. Elhuizen.

Wat is Y? Wat is 't?

L i z e t t e.

Nu weet ik alles.

Mevr. Elhuizen.

.

Wat dan?

L i-