is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip5 Dé Nieuwsgierige Vrouwen.

TWEE-en.TWINTIGSTE TOONEEL.

Leander, alleen.

Wat verwarring is dit! zouden onder die Sleutels misfchien ook wel die twee zyn , die ik aan Carolina heb gegeven ? Neen, zy hebben ze beiden voor de hunne herkend, en ik geloove ook niet dat Carolina in ftaat is my zo te .misleiden.... Ik zie menfchen... Die met de Lantaarn is Pieter; Daar is ook een Vrouw met een Voile by hem; dat zal misfchien Mevrouw Elhuizen zyn, die haar Man nagegaan is; Ik zal my hier verbergen, en hen in 't oog houden.

DRIE-en-TWINTIGSTE TOONEEL.

Carolina, met een Voile, Pieter, met een Dieve-lantaarn, Leander, verborgen.

Carolina.

Kom maar met my, en vrees niet.

Pieter.

Maarmvn allerlieffte Juffrouw! By zo eene gevaarlyke onderneming, is 'er geen lid aan myn Iyf dat niet fiddert en beeft.

Carolina.

Wys my maar waar de deur van 't huis is, daar ik u van gezegd heb.

P i e-