Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 De Nieuwsgierige Vrouwen. Mevr. Grunsberg.

_ ó Neen, myn lieve Man , wees in het toekomende niet meer bezorgd voor myn ik wil bet weten .

Grunsberg. Ja, omdat gy het nu weet!

Lizette. Vergeeft het ons, myne Heeren! wy zyn Vrouwen; Altyd te moeten hooren: „ [lier mogen geene „ Vrouwen inkomen!" moest eene onweêrfhanbaare begeerte daar toe in ons verwekken; Zo men my zeide : hier ouder op den grond van dezen put ligt een Steen, dien niemand zien mag; zo liet ik my 'er tot over den hals toe inzakken, om denzelven machtig te worden.

Valerius.

Is nu uwe Nieuwsgierigheid voldaan, Dames? zvt gy nu te vrede ?

Mevr. Grunsberg.

Ik ben het ten vollen, myn waarde man, ik zal ■ voortaan nooit meer kwellen.

Grunsberg. i

't Word ook hoog tyd , dat gy u wat verfhwdi.

ger begint te gedragen.

Mevr. Elhuizen. Elhuizen, zyt gy kwaad op my?

E l-

Sluiten