Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde.Bedui*. *3i Elhuizen. In 't geheel niet, myn lieve Vrouw: niets minder dan dat ; ik ken de Vrouwen, ik heb medelyden met haar.

Carolina.

En gy heer Leander?

Leander.

Vergeef my myne drift, ik zal uwen argwaan ook vergeten.

Elhuizen.

Maar hoe drommel zyt gy aan myne fleutels gekomen ?

Lizette.

Dat was niet moejelyk, myn Heer! met een kopje Koffy.

Elhuizen.

Jou flimme feeks, nu herinner ik my... (Tegen Mevrouw Elhuizen') en te gelyk ook uw verlangen om my myn rok uit te trekken.

Mevr. E l ii u i z e n. Vergeef het my.

Valerius.

Goed , laat nu alles vonrby zyn, gy zult dan niet meer nieuwsgierig wezen?

p s Mevr.

Sluiten