is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneeloefeningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 DE ZWAAR HOOFD,

Zeer Geliefde Vader! Van den kastelein in het Witte Hert tot mijn leedwezen verneemende, dat Gij nog zeer zwak zijt, keurde ik beter u door dit briefje te doen weeten, dat ik binnen een halfuur in uwe armen en die van mijne lieve moeder en zuster hoop te weezen, dan dat ik uwe gezondheid misfehien door mijne verrasfehende komst benaadeelde. Ik ben zeer gezond en blijf in haast met alle hoogachting.

in het Witte Hert Uwe gehoorzaamt zoon

den. .I7-- willem vak ziltih.

ferdinand.

Den Hemel zij dank!

wilhelmina hem omhelzende. Veel geluks, lieve man, met de behouden t' huis komst van onzen zoon.

f lip.

„ Komt onze jonge Heer ï huis, wat be» „ ik blij, dat ik poedel niet verdronken „ heb."

Ter-