Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I30 IJ E ZWAAR HOOFD,

liep ik geen gevaar, gelijk daar even.... cn dan zou ik mijn' zoon te gemoet gaan.

WILHELMINA.

Stel uwe zwaarigheden aan een zijde, laat ons t' zamen gaan.

Ferdinand rijst op en maakt zich gereed om te vertrekken, met Wilhelmina en Charlotte.

ZESDE TOONEEL.

DREVERSHOEF, CHARLOTTE, FERDINAND, WILLEM, WILHELMINA, VAN GROSCHENBURG, BRANDHEIM.

Willem komt op het zelfde oogenblik, als Ferdinand Wilhelmina en Charlotte gereed zijn om heen te gaan door de Portebrifé in en omhelst eerst zijn' Vader, daamaa zijne Moeder, en zijne Zuster.

FERDINAND.

Welkom, welkom zoon, die ik vcrloo-

ren

Sluiten