Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BEDRIJF, 6 ToOfl. I3I

ren achtte.

WILHEL MINA

Welkom, Willem!

CHARLOTTE.

Welkom, Broeder!

FERDINAND.

Mijn kind, hoe blijde ben ik dat ik 11 in gezondheid weder zie.

VAN GROSCHENBURG.

Welkom in het vaderland, Mijn Heer!

BRANDHEIM.

Ik heet u welkom, Mijn Heer, en verheug mij ten uiterile in het behouden arrivement van mijnen toekomenden broeder.

DREVERSHOEF.

Welkom t'huis, mijn vriend!

WILLEM.

Laat ik een oogenblik bedaaren, zoveelc verwelkomingen in een' adem. Ik verheug mij van harte dat ik mijne Ouders, mijne zuster en mijn' vriend Drevershoef bij el.

I 2 kan-

Sluiten