is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneeloefeningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE BEDRIJF» 5 ToOH. tl VIJFDE TOONEEL.

AND Ré.

Ik haatelijker bij haar dan Vivonne — tegen wien zij eenen doodelijken aanflag in het hoofd heeft. . . Neen Vivonne!... Bij de blaakende gunst der volks, zou ik tegen u zamenfpannen . . . tegen u . . ? Neen ik zal u redden, — den verlosfer van Mesfina zal ik verlosfen, en in uwe redding de ondankbaarfte aller vrouwen ftraffen.

('t Gordijn valt.)

F

V IJ F-