Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BEDRIJF, 2 ToOtl, 2$

fchuldig zijt aan het misdrijf, u met zoveel fchijns ten laste gelegd , als waarom ik niet geaarzeld had u te doen grijpen en in dit verblijf over te doen voeren....

CONSTANTIA.

Ach , Mijn Heer , mijne vriendin is nog niet herfteld van den fchrik, die haar bij eene zo onverwachte gevangenneeming getroffen heeft...

EERSTE RAADSHEER tegen

Conftantia.

Ik heb in deezen alleen met Mevrouw Hamilton te handelen. ( Tegen Eleonora) In den jongst verloopen' nacht, Mevrouw, hebben zich drie Visfchers bij mij vervoegd, en mij een wreedaartig vermoord kind gebragt, dat zij door eene vrouw van uwen rang, en van uwe geflalte bij het licht der maan uit een venfter van uw moeders wooning hadden zien nederwerpen, zodat het leevenloos door hun opgenomen wierdt»

E L JE-

Sluiten