Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 CHEMISCHE ÉN PHYSI5CHE

Suikerzuur behoorlijk te verzadigen, na het vooraf in \ once waters ontbonden was (30). Deeze verbinding levert fraaije kristallen, iets grooter en meer taarlingachtig dan die van bet Zuur zelve: jammer dat zij door eene maatige warmte, even als het glauberzout , en het mineraal alcali, zoo veel van het kristalvogt verliezen, dat ze zich verpoederen. Zij laaten zich ligt in water oplosfen (eene eigenfchap , welke bijzonder eigen fchijnt aan zouten, die het kristalvogt in de warmte verliezen.) Alle de mineraale zuuren , benevens het arfeniczuur zijn in ftaat om het alcali uit de verbinding des Suikerzuurs los te maaken. Met fpaat- noch phosphoruszuur wilde mij dit niet gelukken.

44 Greinen Mineraal alcali wierden door 30 greinen Suikerzuur behoorlijk verzadigd, na het zuur voorafin £ once waters ontbonden was (31J. Na

ver-

(30) Hermbstüdtverkreeg,door2 deelen vast Loogzout mst 1 deel Suikerzuur te verbinden , kleine , ome. gclmaatige kristallen: doch nabij dezelvcn in water oplostte, en ze door bijvoeging van Suikerzuur behoorlijk verzadigde , gaf deeze verbinding fraaije prismatique kristallen: Zie ckell's Neuëflen Entdeckungm. T. V. p. 44. Leipz.

I7g2. . . Deeze eerstgenomen hoeveelheden waren

volgens bergmann; doch de uitkomst toont ons dat 'er te veel Loogzout genomen wordt.

(31) Zoo nam ook iiermbstSdt, volgens bergmam , 2 deelen Mineraal Loogzout tegen 1 deel Suikerzuur ; hij verkreeg een zeer oplosbaar zout, dat geene verandering op lakmoes-papier te wege bragt , maar violen

fy-

Sluiten