is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444- chemische en physische

der (onbeweezen) levenslucht niet de koolenftof zij voordgekomen.

Hier ftaat derhalven de oorfprong dier voorönderftelling in 't daglicht, waarop lavoisier in »t vervolg zeer veel gebouwd heeft: eene onderftelling, welke op enkele onbeweezen vooröordeelen gevest is. Want van dezelfde Metaalkalken, van welken de intreding der lucht diende te worden beweezen, wilde lavoisier de bijtreding daardoor bewijzen, dat de Vaste Lucht uit de (onbeweezen) levenslucht en de koolenftoffe ontftaan zoude. Eene voorbeeldelijke, cirkelronde gevolgtrekking!

Door deeze voorftellingen opende zich de heer Lavoisier een nieuw veld van ongemeenen vrugtbaaren bodem. Niet lang daarna, ten jaare 1777, bewerkftelligde hij proeven over het ademen der dieren, en over de veranderingen, die de lucht bij haaren dóórgang in de long ondergaat. Daarbij vond hij, dat de dampkringslucht, nadat de dieren 'er eenigen tijd in geademd hadden, zoodanig veranderd was, dat de overgebleeven lucht, uit phlogiftieke- en vaste lucht belfond. Hij ontdekte, zeer juist, dat hierbij twee omftandigheden plaats hebben, en wel:

<s) Het zuivere deel der dampkringslucht kunne bij intreding in de long (naar de vastgeftelde verbeelding) in Vaste Lucht veranderd en daar na in deeze hoedanigheid, met de gephlogifteerde hoeveelheid worden uitgeademd. Of V) Het zuivere, deel der lucht kunne door de longen opgenomen, en daarentegen Vaste

Luchts