Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFFENINGE N.

25

der Maane 19, en van de Roomfche Indictie 15: welke gemultipliceerde gelyk is aan bovengenoemde 7980.

Deze Periode door J. Scaliger gevonden, word Juliaanfche genaamt, om datze 7980 Juliaanlche Jaaren van 365 Dagen óuuren bevat: dewelke door hem zeer fchrander, wegens in die tyd gebrekkelykc Calenders is uitgevonden.

Om deze Periode te vinden word vereifcht, te weten welke jaar of Jaaren deze drie Kringen alle drie met 1 beginnen, dewyl deeze Periode even als de dne anderen, met 1 opklimt.

Men bevind deze getallen te zyn volgens Wulf in zyn Chronologie, en Cannoi'sf: de Temps, eh rri^er andere 4200 tot het gulden Getal, 4845 tot de Z'xi» ne Circel, en 6916 tot de Roomfch Indictie, om dat na Omloop van die jaaren, alle dne hun aanvang 1 is.

Om door de gevondene Gulden Getal, Zonne Circel en Roomfche Indiótie getal, van een gegeven Jaar, de verlopene Jaaren dezer Perioae te vinden.

By Voorbeeld. Ao 1790 is 5 het Gulden Getal, 7Zonne Circel,

eh 8 het Roomfch indictie Getal, Oplosfing.

1. Multipliceert 4200 door 5, 4845 door 7, en 6916 door 8 ï

2. Addeerd deze drie Producten te zamen, de Zom deeld door 7980; zoo is de rest het begeerde Periode Jaar, na den eisch.

b 5 als

Sluiten