Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

in de meridiaan vcrfchynen. otitflaat uyt de loop der Aarde in haare wandelkring Ooftwaards rondom de Sonne in de tyd van een Jaar; waer van men voor een regel kan (lellen, dat de Aarde* in 73" etmaalcn van plaats verandert 72 gr.; En dat derhalven de uirtyd van de eerfte meridiaan plaats (en van alle andere plaatzen rondom de Aarde) in 73 etmaalen, 288 minuiten, dat is 4 u. en 48 m. verwyderd van de ftrcek na de Star dieze had op jen 1 Januari.

Vill. Die onfeilbaere reegelmatigheid der verandering van het.Starre uir, geeft een wiste regel aan de rand, om te kunnen weeten op welke uirftoride van ieder etmaal, niet alleen de Star Sirius, maar ook ieder andere bekende Star, moet culmineren over de eerfte meridiaan lyn, en vervolgens ook over ieder bepaalde langte graad.

IX. Het is derhalven geen duyftere of moeyelyke faak, om de gantfche geftalte van den Starrenhemel op een Hemelsplein te brengen, en voor 't oog te vertoo* nen'welke uirftonde de eerfte meridiaan hebben zal, terwyl ze in ieder gegeeven nacht van het gantfche Jaar, onder een van alle die bekende Starren door loopt.

Deefe beginzelen zullen (foo ik achte) door niemand die de voordellen verftaat, in twyfel getrokken of teegengefprooken, veel min uyt ftrydige regels of beginfelcn weederlegd kunnen worden; En in dezelve 'veftige ik myne ftellingen en bewyzen, met of fonder welker duchtigheid, myn voofgedraagen ftuk moet ftaan of vallen: ondertüsfchen is my bekend dat ik in deefeii hebbe op- te werken tegen fterke vooroordee-

len,

Sluiten