Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j Memoriaal aangaande een Olijmolen. 151 j, j

15 Odob.

Betaald per Cas aan de Knegts van de Molen de Crocodil, voor Slagloon van 1 Last Coolzaad en 8 Last Lijnzaad. . .. . . ƒ 9°

20 ditto. 1

In Contanten aan de volgende betaald, te weeten ; \

Aan Ludolf van Keulen, ter voldoening. . ƒ 45oc 13 —

Aan H. van Angelbeke, idem. ...» 5953 17 —

■ . 30 ditto. ——

Aan Barend Groen, Verwers Baas alhier, van de Molen afgeleverd en mij daar voor terftond toegeteld ; wegens

2 Aamen Lijnolij a ƒ 37;: - . ƒ 75: - : Af 1 per Cento » —: 15:-

ƒ 74 5 -

— 7- Nov. . ■

Verkogt aan Anthoni Smijters, en in Schipper K. H.\ Gietermaker afgefcheept;. 7050 Lijnkoeken a ƒ 5?.: - . /" 3S7 : 1 ƒ: -1

4 Aam, 96 Meng. Lijnolij a ƒ38: - » 182: 8:• |

s

f - ' Af 1 per Cento »- 5:14;-\

— /z 564 9 —

Gisteren aan de volgende te Amfrerdam verkogt, en

op heeden van mijn Molen afgeleverd ; Aan A. Correspondent, in zijn Vaartuig;

16000 Raapkoeken a ƒ 36:- . . ƒ 576: - :Af 1 per Cento » 3": 15: -

/ 570 5 -

1> 3 12 1

Sluiten