is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

llS CHEMISCHE EN PHYSISCHE

leur gematigd en tegelijk iets ver^adigder wordt. Als men de juiste hoeveelheid der Cremor Tartari en Tinöplosfing treffe, dan zal men fteeds uit de Conchenille een zeer verzadig Scharlakenrood verkrijgen. Minder Cremor Tartari dan Tinöplosfing maakt het rood hooger ; daar integendeel de koleur meer verzadigd wordt, als men van beiden gelijke deelen neeme. Maar het hangt ook tevens van de hoeveelheid der Conchenille af; als men van dezelve minder neemt, dan van de Cremor Tartari en de Tinöplosfing, zoo zal de koleur altoos lichter en zoo veel te bleeker zijn , hoe meer de twee gemelde zelfftandigheden b^ven de hoeveelheid der Conchenille gaan. Neemt men daarentegen meer van de Conchenille, zoo za! de koleur donkerer uitvallen. Bij voorb. Eén pond Laken in eene loog van twee looden Conchenille, zóó veel Cremor Tartari, en zóó veel Tinöplosfing gekookt , levert eene verzadigde en goede Scharlakenroode koleur. Dezelfde koleur, maar lichter, verkrijgt één pond Laken , als het in eene loog van twee looden Conchenille, vier looden Cremor Tartari, en vier looden Tinöplosfing gekookt wordt. Nog eenigszins lichter valt de koleur uit, als de loog uit twee looden Conchenille, twee looden Tinöplosfing, en vier looden Cremor Tartari beftaat. Maar als men tot de loog twee looden Conchenille, twee looden Cremor Tartari, en vier looden Tinöplosfing neemt, dan verkrijgt men nog eene eenigszins lichter koleur. Hieruit blijkt, dat de koleur fteeds lichter uitvalle, naar maate de Cremor Tartari en de Tinöplosfing de hoeveelheid der Conchenille te boven gaan. •Maar hierbij moet men aanmerken, dat de koleur,