Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23*

CHEMISCHE EN PHYSISCHE

proeven en waarneemingen WEi gens de oplossing der metaalen in zuuren en derzelver neder» plofsels; benevens een merkwaardig berecht,aangaande een nieuw zaamgesteld zuur oplosmiddel, 't welke bij eenige bewerkingen, ter scheiding des zilvers VAN andere metaalen, dienst l g i s; door den Ridder j. k ei r , te Londen.

Deeze verhandeling bevat twee reijen van proeven ; de eene betrefc de werkingen van het mengfel des vitriool- en falpeter-zuurs bij de oplosfing der metaalen; de andere maakt ons bekend met eenige bijzondere verfchijnfelen , welken zich opdoen, bij de nederploffirig des Zilvers, uit deszelfs oplosfing in falpeterzuur, door ijzer en eenige andere zelfftandigheden.

5- i.

Geen paar zelfftandigheden zijn beftendiger in de handen der Scheikundigen en Kunftenaars , dan Vi. triool* en Salpeterzuur; en echter vond ik, dat een ;' bloot,

Sluiten