is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444. CHEMISCHE EN PHYSISCHE

■ 5- UL

Het zaamgedrongen roodgeele Salpeterzuur wordt, terwijl het Kwik oplost , groen. Volkomen verzadigd zijnde, is de oplosfing geelgroenachtig. In toegefloten , geheel vervulde vaten, blijft deeze koleur beftendig; maar inde lucht verdwijnt ze allengs.

Het zaamgedrongen ongekolcurd Salpeterzuur wordt, insgelijks , bij oplosfing der Kwik , groen; an bij volkomene verzadiging geelgroepachtrg.

S- IV.

I3e kristallen van den Kwikfalpeter, die men Uit de verzadigde oplosfing der Kwik en Salpeterzuur verkrijgt, vallen, naar maate de verfcheidenheid der bereiding, onderfcheiden uit.

a. Als ik fterk, met gelijke of halve hoeveelheid waters vermengd, Salpeterzuur,in ééne zagte warmte met Kwik verzadigde , en de oplosfing liet koud worden, ontftonden 'er , weldra na de keudworT ding, lange naaldvormigekristallen,welken zich, onder menigvuldige gedaanten, zomtijds penfeelvormig op elkandcren plaatlten, of zich onderling kruisten.

b. Maar als ik zoodanig Salpeterzuur in eene zagte warmte, of ook zonder uiterlijk aantebrengene warmte, met Kwik verzadigde, de oplosfing met water verdunde, doorzijgde, voords bij eene zagte warmte, die de hette van kooking niet bereikte, zoo verliet uitwazemen,dat zij geelachtig werdt, dan ontftonden 'er, terftond na de bekoeling,