is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENINGEN.

445

ling , tafelvormige , op eikanderen " gefclioovene kristallen.

c. Als ik, bij eene zeer zagte warmte, bet met water tot koleurloosbeid vermengd Salpeterzuur met Kwik verzadigde , de oplosfing met nog de helft waters verdunde , doorzijgde, bij zagte warmte Hechts zóó ver uitwaazemde, dat zij nog koleurloos bleef, en voords in de lucht, tot verdere ónmerkbaare uitwazeming, ftaan liet; dan werden 'er allengs dubbels piramidale kristallen gevormd. De volmaakten derzelven hadden de gedaante van twee vierzijdige pyramiden, van welken twee vlakten fmallcr , twee breeder , en deezen aan hunne grondvlakten met eikanderen verëenigd waren.

d. Als ik van't zuur nfgewasfehen Kwikfalpeter in genoegzaame hoeveelheid waters oploste , ont•ftonden 'er, bij de bekoeling, kleine korrels, die •zich voor het vergrootglas als korte parallelepipc■den vertoonden.

e. Eene onregelmaatige kristallifeering van eene ongevormde zoutmasfa ontfiaat, als men zaamgedrongen of verzwakt Salpeterzuur, inde koude, met Kwik verzadigt. Verzadigt men zaamgedrongen Salpeterzuur met Kwik, in de hette, dan ftolt de geheelc oplosfing, bij de bekoeling , tot één' vasten zoutklomp.

% V.

De Kwikfalpeter lost zich, na dat men 'er al het overvloedig zuur van heeft afgewasfehen , zoo min in heet als koud water, geheel op; hoe veel heet water meu ook daartoe neeme. Eén deel der opgeGg 3 los-