is toegevoegd aan je favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OËFfcNïNfiEN:

449

zuur blijft dus niet volkomen met Kwik verzadigd. Ondertusfchen fchijnt dit voorfchrift nochtans het beste te weezen, om eene koude oplosfing te verkrijgen, waarin het Salpeterzuur, zoo zeer als mogelijk, met Kwik verzadigd is.

Als men zulk een zwak Salpeterzuur ter oplosfing der Kwik neemt, dat de oplosfing in de boude geen vast zout afzet, dan neemt ook het zuur flechts zóó. weinig Kwik op , dat het daarmede niet verzadigd is.

S- I x.

De hoogfie graad der verzadiging des Salpeterzuurs met Kwik heeft in het vaste zout zelf, in den Kwikfalpeter, plaats.

Nochtans verwt hetzelve , offchoon men 'er allen aanhangend vrij zuur van heeft afgewasfcheu, het lakmoespapier rood, als men 'er een ftukje van, geheel droog zijnde, oplegt, en hetzelve met water bevogtigd,

§• X.

De koleuren van de nederplofzels der Kwik uit Salpeterzuur, door loogzouten en aarden, vallen, van gelijke neêrplofmiddelen, zeer verfcheidenuit, naar maate de omltandigheden verfchillende zijn. Ik vind dat deeze verfcheidenheid ten deele van den graad der warmte , in welken de oplosfing verricht is, ten deele van den graad der verzwakking des gebezigden zuurs, ten deele Gg 5 cofe