is toegevoegd aan uw favorieten.

De zes-en-tagentig wonderbaere gezigten ofte rampspoedige voorzeggingen van den verligten Jonas der agthiende eeuw over het trotserende Nederlands Ninive.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der agthiehde Eeutp. n* te nemen om zig tot het ftryden te begeven, en het zal al-te-mael op den Koning der Bloemen aengaen , maer Godt zal fyn hand zegenen met den Prins van Mahha, die de erftellinge aenbrengen zullen met den Koning Jacobus zoon van Engeland , dog ik en wete niet oft dit zal gefchiedn voor het eynde van de 17de Eeuw bft op het eynde ; maer het zal wynig fchillen , want Ja* cobus zal verdreven worden ontrent 1688, als men fchryft 1700 dan zal den weg gemaekt worden van Dorpen naer de Steden niet boomeu beplant ende niet voleynd worden * ontrent de iqd. Eeuw zullen de linien gemaekt worden tot geen profyt,in de Nederlanden zal een land met water bedekt worden. In de lóda Eeuw zullen de vrouwen met korte en lange mantels gaen als rokken , en kappen op het hoofd hebben als Keyzers in de hooverdye , en de kinders zullen als beelden ia de Kerken komen Daer zal eenen muer vallen zonder wind, daer zal een huysgebouwt wo-den tot Haerlem, alwa r een kind genaemt Benedict.;s Bofchman, zoon van Gerardus Bofchman zal d'eerfte Miffe lezen. Dat volk zal aenkomen als vrienden , dan zal den aentak gedaen worden, dan zal alles in brand geileken worden en de molens zullen gefchorft worden, als dit gefchied dan is de erftellinge nae by van dit Land, en van Engeland mede. Nog ontrenc het jaer 1692 , zal in deze laneen e.n bedroefde zaek voorgaen die kennaer zal zyn en gezien zal worden van vele nunfehen, zoo dat voor de bekeeringe vele tekenen zullen voorgaen als Ambaffadeurs voor eenen Koning op deze wereld, Godt zal deze landen nog plaegen om de zonden, dan zal 'r. ook een eynde wezen van het wraek-roe^ende bloed des Priefters, die in het oegin des Ket.ers hebben moeten fterven in deze landen. Want als de Wateren op het hoogfte zullen zyn, dan zullen fy weder daelen dit zal gefchieden ten tyde var, Jofephus den grooten Koni g, ten tyde van den Óoglt,als de blyktrs het lynwaerdte Velde brengen: ontren: Schi dam zal groote bloed-ftortinge gefchieden , het volk a*l by nag.en de poone in-