Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 }

ifte ide sde Art:

B. B. B.

Gedaan Een gedaane vraag goedkeuren,

toeftemmen - . - i . . 12

Dito, weigeren, afkeuren 1 . . 13

Gekwetsten »t Getal der dooden en gekwetften op ieder Schip te kennen geeven . . - . 2 . 66

Generaal Vlagofficieren, of Generaals der Land Officieren, aan boord van den Adm. komen - - . . 2 I2

Genoodzaakt Een Schip zodanige fchade hebbende , genoodzaakt zynde na een Haven of Reede te zeilen - 1 . 5g

Getal Waarfchouwing, dat het volgende Zein een Getal of N°. Zein' te kennen zal geeven - _ • 2 . ^2

Dooden en gekwetften na

een gevegt opgeeven - - . 2 . 66

Dito, der dooden en zieken • 2 ? r

Gevegt Zig tot het gevegt gereed maaken 2 . 60

Op den Vyand afhouden en

hem tot het gevegt dwingen - . 2 . 61

't Gevegt doen eindigen of

ophouden - - - • 2 • 62

— De kwantiteit Kogels en buskruid, op ieder Schip, na een !gevegt, over gehouden - . 2 . 64

Ge-

Sluiten