is toegevoegd aan uw favorieten.

Alphabet, van het generale of groote zein-boek, voor een vloot of esquader oorlogschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I fte 12de jde éï&

°' B. | B. B.

Stuurboord —-Ruimfchoots of voor den wind zeilende $ bydraaien, over Stuurboord met Bakboords halzen toe . • • 32

MIST-ZEINEN.

Schade Een Schip heel zeer befchadigd

zynde, of in gevaar - - • • . 16

Schepen Waarfchouwing voor de Vloot om onder zeil te gaan , en de Schepen over Stuurboord te doen vallen - - - • • . 3

Waarfchouwing voordeVloot

om onder zeil te gaan , en de Schepen over Bakboord te doen vallen - - - ... 4

Eenig Schip vreemde Schepen gewaar wordende - - ■ . • 15

Dezelve erkennende en bevindende vyandelyke te zyn - • . • 15

De Schepen zig tot 't gevecht gereed maaken - - . . . ^

De Schepen doen ankeren I7

Schip Een Schip land of droogte gewaar wordende - " • • - 14

Een Schip vreemde Schepen gewaar wordende - " * • • 15

Een Schip heel zeer befcha-

digd zynde of in gevaar 1(5

Schip

( 109 )