is toegevoegd aan uw favorieten.

Alphabet, van het generale of groote zein-boek, voor een vloot of esquader oorlogschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ifte|2de 3de Art»

B. 13. B.

yioot De Jaagers Schepen ontdekkende, die by de Vloot niet gezien zyn met ftuurboords halzen toe liggende - 1 . . 8?

De Jaagers ontdekkende,

dat hun jagt een vyandelyke Vloot of Esquader Oorlogfchepen is - - - 1 . . 88

De Jaagers Land ontdekkende, na ftuurboord van de Coers der Vloot - - - 1 . . 89

De Jaagers Land ontdekkende, in de Coers der Vloot - I . yQ

De Jaager buiten ?t gezigt

der Vloot geraakt en hy dezelve ' weder ziet - - - . 2 .

De Vlagofficieren derVToot

aan Boord van den Admiraal • komen '4 - - . 2 . n

Alle de Capiteins der Vloot

aan Boord van den Admiraal I komen - *.? * • 2 • j M

Een Luitenant van ieder

Schip in de Vloot, aan Boord

van den Admiraal komen - . 2 15

De Opperftuurlieden der

Vloot aan Boord van den Admiraal komen - - . 2 . 16

—*— De Opper-Chirurgyns der Vloot aan Boord van den Admiraal komen ~ - . 2 . j 17

Vloei

C 120 )