Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Verloskunst is de voortrefelijkfle en noodzaakelijkfïe aller Kunjfen, en voor de gantfche Maatfchappij van het grootfle aanbelang. Voor niemand is een ajider weg gebaand om ter waereld te komen, dan door eene pijnelijke geboorte. Veelen der geleerde Genees- en Heelkundigen deezer en vroeger eeuwen , hebben het gewigt deezer waarheid gekend, en hebben, om in deeze kunst bekwaam te worden, zich niet ontzien , dit vermoei]ende ampt zelfs uit te oefenen: waar door zij het zo verre hebben gebragt, dat de Verloskunst thans tot zo hoogen trap van volmaaktheid is ge/legen, dat men langs eenvoudige wegen, met eene geoefende hand, of bekwaame en wel beflierde werktuigen, in de zwaarfte en moeijelijkfïe gevallen, maar weinige uitgezonderd, moeder en kind kan behouden. 'Doch V is beklaaglek en medelijden waardig , dat eene kunst van zo veel aangelegenheid, hier op het platte Land, en in de kleine 'Steden, nog op zo eene * 5 bar-

Sluiten