is toegevoegd aan je favorieten.

Verloskundige waarneemingen en aanmerkingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 313 )

was. Ik vond haar zeer verlegen, met het geene haar was overgekoomen: zij verhaalde mij, dat zij, voor een uur zich wel bevindende, om een boodfchap was uitgegaan; in het wederkeeren, drie huizen van haare wooning zijnde, voelde zij even of 'er iets in haar lijf brak, en eenig water ontlastte; dat zij zich nu zeer wel gevoelde; doch ongerust was, waarom zij om mij gezonden hadt. Ik onderfloeg haar en voelde twee voeten van het kind, in de fcheede; de mond der baarmoeder was tamelijk verwijderd, en de randen zagt; ik gaf haar te kennen, dat zij nader bij de verlosfing was, dan zij zich mogelijk verbeeldde; ik verzocht, dat zij haare buurvrouwen, en vriendinnen zou laaten roepen. Middelerwijl maakte ik een kort bed, waar op ik de vrouw liet leggen; alles gereed zijnde, ontdernam ik de verlosfing, en haalde het ligchaam tot aan den hals zonder moeite; doch het hoofd bood ongemeenen wederftand; ik dacht, dat de mond der baarmoeder, mogelijk, het hoofd wederhield ; doch dit niet bevindende, onderzocht ik met veele oplettendheid naa de oorzaak; ik voelde tusfchen het hoofd des kinds en de bilnaad, een hard en knobbelig gezwel, het welk bijna den doortogt bezette ; ik beken, dat ik eenigzins verleegen werd; ik zond om de tang; doch ik bleef ondertusfchen niet ledig; ik draaide > het hoofd met het aangezicht naa de regter zijde, V 5 ik