is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, De gevolgen der opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEVOLGEN DER O P V O E LiN G. 12J

een ftaal van moderne Philofophie" „ Zo iet

misfchien over de vaste lucht, over de Braai-buiging*

over " „ Neen Mijnheer! over de vlie-

gen" J5 Neen daar doe ik niet in: dat zal goed

zijn in eene Academieftad ; want in een ftad van negotie Zou dit onbegonnen zijn; zedeleer en godsdienst werden nog zo wat aan den gang gehouden, door welgezeten naauwgezette burgers en ambachtslieden , cn onze genootfehappen geeven brood aan een ftuk of vier mijner confraters, die in dichtkundige waaren ncgotieeren , anders verdient men er geen

droog brood mede" Hier haalde hij zijn' adem ,

en ik nam die gelegenheid waar om nog wat te zeggen J5 De ongenoemde fchrijver is een groot

Dichter: hij maakt verfen, Mijnheer, die, zo als hij zegt, door pindarus niet zijn natevolgen:" maar gij

doet niet in dichterij, zie ik wel ? „ Ik weet niet,"

ging hij alweêr voord, „ ik weet niet jongman, hoe het komt, maar ik voel genegenheid om uw' fchrijver werk te geeven: is hij nog jong ? heeft hij iet geleerd? waar, in wat hoek woont hij ergers? is hij getrouwd? heeft hij een hoope kinders ? ziet zijn vrouw er wèl uit?'1* op alle deeze intresfante vraagen antwoordde ik dat gij noch jong noch oud, maar tusfehen de 18 cn 60 jaaren waart; veel geleerd had, in geen hoek maar in een fraai huis in 't beste van de ftad woondet, zo veel ik wist geene kinderen had, en op uw trouwen ftond; en dat uw aanftaande vrouw de Fenus, de Minerva, de tiende Zanggodin voor uw' geest was: „Kom aan," zei hij, „hebt gij tijd? P 2