is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, De gevolgen der opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEVOLGEN DER OPYOEDINC. =33

krijgt: het komt u misfchien vreemd voor, dat ik op deeze wijs aan u fchrijf, maar dat is om dat ik daar in iet nieuws voor mij gewaar worde; voor 't overige moet het u plaifir doen zo veel letters van mij te ontvangen; waarover kan u niet dan onverfchillig zijn, want gij zijt zo weinig op mij verzot als ik op iemand uwer geheele kudde: luister evenwel: indien gij geen lastig humeur hebt, (doch dat zelfs zou iet geheel onbekend voor mij zijn, en mij gelegenheid kunnen geeven om eens gedwarsboomd te worden en dan iet met drift te begeeren,) zou het geen gij bedoelt, wel eens uw deel kunnen worden.

Ik laat u dan ook de vrijheid om te gisfen dat ik wel nader kennis met u wil maaken; en te zien of wij elkander nog al tamelijk zouden bevallen; ik weet niet of mijn Vader, -die het veel te volband'g heeft om zig met mij, zijne dochter, ooit te bemoejen, als het op huwelijken aankomt, door- het algemeen vooroordeel zal beftuurd worden omtrent het geen men ongelijke huwelijken noemt: daar is zo veel voor als tegen te vermoeden: mijne Moeder , hoe zeer zij ook daar voor afkeerig zijn moge, zal alles tocgeeven, ja met blijdfehap zelfs, indien zij gelooft dat dit mijne verkiezing is: maar ik heb een Oom en Tante die in Gelderland woonen; en die hebben bijna zo veel invloed op mijne Ouders als ik op hun heb: mijn Oom is zo wijs als salomon en socra- . tes, en mijne Tante heeft, zegt men, meer verftands dan ABiGAëL : van dien kant wacht ik veel tegenftribbeling: dit is voor mij niet ongevalligs, het P 5