Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxv >

wezens te leeren kennen, die zig volksleiders noemen ; en moet bekennen dat hunne grootilc verdiensten beltönden in eene onbefchaamde tronie, en eene Mirabaufche long —• wat zoude het mij leed doen indien het goede volk van Nederland . . . maar dat wil ik niet gelooven; immers indien de volksverlichting zoo veel gevorderd zij, als men mij verzekert —. hoe dit zij, geen Gemeenebest kun in ftand en vrij blijven, indien het de goede zeden geen hulde doet; en wat goede zeden zijn, leert ons die Godsdienst wiens heiligen Infteller wij eerbiedigen, en naar wiens naam wij ons noemen ; daar leeren wij niet alleen den aart der gezellige en burgerlijke deugden, maar ook de waare rechten van den mensch, en die gelijkheid, die geene wanorde voordbrengt, kennen.

Burgerlijke vrijheid is de grondflag der Godsdienstige vrijheid weest gerust; nooit worden de fecten gevaarlijk voor den Staat, als men haar verbiedt, en krachtdaadig belet, andere fee-

Sluiten