is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten en liedjens voor het vaderland; benevens eene aanspraak aan het Bataafsche volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So GEDICHTEN en LIEDJENS Wij zien wel door dat masker heen', bis. Eri waarom hij dus is te onvreên; bis. Waarom of hij ons laakt, En onze blijdfchap wraakt; Hij houdt het met Oranje;

O dat 's klaar! Hij houdt het met Oranje,

Dat 's maar waar. bis.

O Vrijheid! fteeds door ons bemind,'bis. Nu gij u weêr bij ons bevindt, bis. Is onze gulle vreugd Een burgerlijke deugd,Wat kunnen wij meêr wenfcheri, Dan den.vreê; Wat kunnen wij meêr wenfchen, Dan den vreê? bis.