is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten en liedjens voor het vaderland; benevens eene aanspraak aan het Bataafsche volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o GEDICHTEN en LIEDJENS Toen het onverdraagbaar Spanje», Uwe trouw vergold met hoon s Hebben onze dappre vadren, phlips doen waglen op zijn* troon,

Wendt uw oog eens naar dien toren,-

Van zijn fpits woei 't eerst de vlag Door de Nederlandfche Staaten:

Denkt aan dien beroemden dag Toen men de kasteelen Hechtte,

Slaande door de Spanjaards heen', 'T zotte bijgeloof verbande

Onder 't preevlen der gebeên.

Vlisjingers \ kunt gij vergeten,

Dat van uwe fchoone reê, Uwe wakkere matroozen

Staken onvervaard in zee , Niet met zwaarbebouwde fchepen,

Neen , o neen! — met buis en boot, Lagchend met de fpaanfche krijgsmagt,

En haar fterk bemande vloot ?