Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijf Vcrhmdeting van de ïnjceiiing

en Stad en Landen bp de voorfi. t8 july niet anders geconfenteerd hebben in de'voorfz. inftructie als op hei behaaen van de HcLren derfelver refpeitive Principalen , foo is hetegter een bekende Taak, dat fodaanig eencotifent voor een gaat' confent gehouden vvord; immers wanneer de Principalen het niet binnen korte koomen te herroepen: het geen niet gëfchied is in defe geleegentrieid: hebbende in tegendeel de Staaten van Stad en Landen nog voor het fcheideti van de Groote Vergadering ( 191651. ) verklaart, de voorfx. Inftructie te accepteeren, alleen met dat beding, dat bet 10. Articul, /prekende van de Solliciteurs, na de jPegenzvooordige Conftitutie van de Provincie van Stad en Landen voor als nog niet kan gepraclifeerd worden, fullende niet te min forg dragen j dat, na verft erf'van de JegenwoOrdige Solliciteurs, geen Ritmeefters of Capiteins , mep nieuwe Scbryvers 4 of booger tra&ementen als op den ftaat Van Oorlog bekend zyn, zullen befwaard worden, ook ordre ft ellen , dat aan ruyters en foldaaten, fodaanige betaaling ejfcctive zvorde gedaan; dat daar over aan den Raad geen gefundeerde klagten fullen voorkoomen.

Dog hoewel de bovenrgem.Refol. van haar Hö. Md* van den 10 July 1671. in een fekere fin gefixeert heeft de Inftructie, welke tot die tyd fiuétueerde, foo fteldfe die ter felve tyd op fchroeven, als laatende aan het oordeel , en confcientie , niet van den Raad van Staite, maar van ieder Lid, dat den eed doet met de ir-od.iicatie, in die Reföl begreepen, hoe ver het kan, en behoord, lig te reguleeren na de Inftruétie : hc: geen defelve wel mag doen by continuatie paffeeren Voor een fluctueerende Inftructie, fchoon in een andere' fin, als waar in de Provintien van Holland', Zeelandj en Utregt fc fluctueerende genoemd hebben.

TWEE-

Sluiten